Polityka prywatności

Data wejścia w życie: listopad 08, 2018

Top10Supplements.com ("nas", "my" lub "nasz") obsługuje witrynę https://top10supplements.com (zwaną dalej "Usługą").

Ta strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi i wyborów, które zostały powiązane z tymi danymi.

Wykorzystujemy Twoje dane w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z tymi zasadami. O ile nie określono inaczej w niniejszych Zasadach prywatności, terminy stosowane w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszych Warunkach korzystania z usługi, dostępne z https://top10supplements.com

definicje

 • UsługaUsługa to https://top10supplements.com obsługiwana przez Top10Supplements.com
 • Dane osoboweDane osobowe oznaczają dane dotyczące żyjącej osoby, które można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub z tych i innych informacji będących w naszym posiadaniu lub mogących wejść w nasze posiadanie).
 • Dane użytkowaniaDane dotyczące użytkowania to dane zbierane automatycznie, wygenerowane przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).
 • CiasteczkaPliki cookie to niewielkie pliki przechowywane na Twoim urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym).
 • Kontroler danychAdministrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie lub wspólnie z innymi osobami) określa cele i sposób przetwarzania lub przetwarzania danych osobowych. Do celów niniejszej Polityki prywatności , jesteśmy kontrolerem danych Państwa danych osobowych.
 • Przetwarzacze danych (lub dostawcy usług)Data Processor (lub Usługodawca) oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu administratora danych. Możemy korzystać z usług różnych dostawców usług w celu skuteczniejszego przetwarzania danych.
 • Temat danych (lub użytkownik)Podmiotem danych jest każda żywa osoba, która korzysta z naszej Usługi i jest przedmiotem Danych Osobowych.

Zbieranie i wykorzystywanie informacji

Gromadzimy kilka różnych rodzajów informacji dla różnych celów, aby zapewnić i ulepszyć naszą Usługę.

Rodzaje zbieranych danych

Dane osobowe

Korzystając z naszej Usługi, możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika, z których można się skontaktować lub zidentyfikować ("Dane osobowe"). Dane osobowe mogą obejmować, ale nie są ograniczone do:

 • adres e-mail
 • Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania

Możemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe do kontaktowania się z Tobą za pośrednictwem newsletterów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas wszystkich lub wszystkich tych informacji, klikając link rezygnacji z subskrypcji lub instrukcje zawarte w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail.

Dane użytkowania

Możemy również zbierać informacje o tym, w jaki sposób usługa jest dostępna i używana ("Dane o użytkowaniu"). Dane dotyczące użytkowania mogą zawierać informacje, takie jak adres IP twojego komputera (np. Adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszej usługi, które odwiedzasz, czas i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalny identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Dane śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia w celu śledzenia aktywności w naszej usłudze i przechowujemy określone informacje.

Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy unikatowy identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na urządzeniu. Wykorzystywane są również inne technologie śledzenia, takie jak sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Możesz nakazać przeglądarce, aby odrzuciła wszystkie pliki cookie lub wskazała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednakże, jeśli nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

Przykłady plików cookie, których używamy:

 • Pliki cookie sesji. Używamy plików cookie sesji w celu obsługi naszej usługi.
 • Pliki cookie preferencji. Używamy plików cookie preferencji, aby zapamiętać Twoje preferencje i różne ustawienia.
 • Pliki cookie bezpieczeństwa. Używamy plików cookie bezpieczeństwa w celach bezpieczeństwa.

Wykorzystanie danych

Top10Supplements.com wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

 • Aby zapewnić i utrzymać naszą Usługę
 • Aby powiadomić Cię o zmianach w naszej usłudze
 • Aby umożliwić ci udział w interaktywnych funkcjach naszej Usługi, gdy zdecydujesz się to zrobić
 • Aby zapewnić obsługę klienta
 • Aby zebrać analizy lub cenne informacje, abyśmy mogli ulepszyć naszą Usługę
 • Aby monitorować korzystanie z naszej Usługi
 • Wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów technicznych
 • Dostarczanie aktualności, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, podobnych do tych, które już kupiłeś lub zapytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR)

Jeśli pochodzisz z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podstawa prawna Top10Supplements.com do zbierania i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności zależy od danych osobowych, które zbieramy, oraz od konkretnego kontekstu, w którym je zbieramy.

Top10Supplements.com może przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ:

 • Musimy zawrzeć z tobą umowę
 • Dałeś nam na to pozwolenie
 • Przetwarzanie jest w naszych uzasadnionych interesach i nie jest nadrzędne wobec Twoich praw
 • Aby zachować zgodność z prawem

Przechowywanie danych

Top10Supplements.com zachowa Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Zachowamy i wykorzystamy Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa), rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych prawnych umów i zasad.

Top10Supplements.com zachowa również dane użytkowania dla celów wewnętrznej analizy. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te służą do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub jesteśmy prawnie zobowiązani do zachowania tych danych przez dłuższy czas.

Transfer danych

Twoje dane osobowe, w tym dane osobowe, mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza państwem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie prawa dotyczące ochrony danych mogą różnić się od praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Jeśli znajdujesz się poza Stanami Zjednoczonymi i chcesz przekazać nam informacje, prosimy o zwrócenie danych, w tym danych osobowych, do Stanów Zjednoczonych i przetworzenie ich tam.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę na to przeniesienie.

Top10Supplements.com podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie danych osobowych nie będzie miało miejsca w organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

Ujawnianie danych

Transakcja firm

Jeśli Top10Supplements.com bierze udział w fuzji, przejęciu lub sprzedaży aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane. Powiadomimy Cię, zanim Twoje Dane Osobowe zostaną przekazane i będą podlegać innej Polityce Prywatności.

Ujawnienie w celu egzekwowania prawa

W pewnych okolicznościach Top10Supplements.com może być zobowiązany do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. Sąd lub agencja rządowa).

Wymagania prawne

Top10Supplements.com może ujawnić dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne w celu:

 • Aby spełnić prawne zobowiązanie
 • Aby chronić i chronić prawa lub własność Top10Supplements.com
 • Aby zapobiec lub zbadać ewentualne wykroczenia w związku z Usługą
 • W celu ochrony osobistego bezpieczeństwa użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Aby chronić przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych jest dla nas ważne, ale pamiętajmy, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest bezpieczna 100%. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Twoich Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa.

Nasze zasady dotyczące sygnałów "Nie śledź" w ramach California Online Protection Act (CalOPPA)

Nie obsługujemy funkcji Do Not Track ("DNT"). Nie śledź to ustawienie, które możesz ustawić w swojej przeglądarce, aby informować strony internetowe, których nie chcesz śledzić.

Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję Nie śledź, odwiedzając stronę Preferencje lub Ustawienia w przeglądarce internetowej.

Twoje prawa do ochrony danych na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR)

Jeżeli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz pewne prawa do ochrony danych. Top10Supplements.com dąży do podjęcia uzasadnionych kroków, aby umożliwić poprawienie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania danych osobowych.

Jeśli chcesz być informowany o tym, jakie dane osobowe przechowujemy na Twój temat i jeśli chcesz je usunąć z naszych systemów, skontaktuj się z nami.

W pewnych okolicznościach masz następujące prawa do ochrony danych:

 • Prawo dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Państwa temat. Ilekroć jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie możesz samodzielnie wykonać tych czynności, skontaktuj się z nami, aby Ci pomóc.
 • Prawo do sprostowania. Masz prawo do poprawienia swoich danych, jeśli informacje te są niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do sprzeciwu. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych.
 • Prawo ograniczenia. Masz prawo poprosić o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do otrzymania kopii informacji, które posiadamy na Twój temat w ustrukturyzowanym, czytelnym dla komputera i powszechnie używanym formacie.
 • Prawo do wycofania zgody. Masz również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, w którym Top10Supplements.com polegało na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Pamiętaj, że przed odpowiedzeniem na takie prośby możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości.

Masz prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Usługodawcy

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu usprawnienia naszej Usługi ("Dostawcy Usług"), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi.

Te osoby trzecie mają dostęp do Twoich Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani nie wykorzystywać ich w żadnym innym celu.

analityka

Możemy używać zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizy korzystania z naszej Usługi.

 • Google AnalyticsGoogle Analytics to usługa analizy sieci oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystać zgromadzone dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej. Możesz zrezygnować z udostępniania swojej aktywności w usłudze Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek zapobiega udostępnianiu przez Google Analytics kodu JavaScript (ga.js, analytics.js i dc.js) w Google Analytics na temat odwiedzin. Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności w Google można znaleźć w sieci Google Privacy & Terms strona: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Linki do innych stron

Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do strony tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy przejrzenie Polityki prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

Nasze Reklama Partnerzy

Niektórzy z naszych partnerów reklamowych mogą używać cookies i sygnalizatorów sieci na naszej stronie. Partnerzy reklamowe obejmują .......

 • Google
 • Amazonka
 • Clickbank
 • stackedbrands.com, transparentlabs.com

Każdy z tych partnerów reklamowych ma własną politykę prywatności na swojej stronie.

Te serwery reklamowe innych firm lub sieci reklamowych wykorzystanie technologii w ich reklamy i linki, które pojawiają się na top10supplments.com i które są wysyłane bezpośrednio do przeglądarki. Są one automatycznie otrzymują adres IP, kiedy to nastąpi. Inne technologie (takie jak pliki cookie, JavaScript czy sygnalizatory WWW) może być również wykorzystywany przez sieci reklamowe innych firm naszej witryny, aby mierzyć skuteczność kampanii reklamowych i / lub do personalizacji treści reklamowe, które można zobaczyć na stronie.

top10supplments.com nie ma dostępu ani kontroli nad tymi cookies, które są wykorzystywane przez reklamodawców zewnętrznych.

Prywatność dzieci

Nasza usługa nie dotyczy osób w wieku poniżej 18 ("Dzieci").

Nie gromadzimy świadomie informacji umożliwiających identyfikację osób poniżej lat 18. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje Dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że pobieramy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w tej polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię e-mailem i / lub wyraźnym powiadomieniem o naszej usłudze, zanim zmiana zacznie obowiązywać i zaktualizujemy "datę wejścia w życie" na początku niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności w przypadku jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują, gdy są zamieszczane na tej stronie.

Ujawnienia

Idź do: Ujawnienie Page

Kontakt z nami

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami: